Tag Archives: cat tav

Sơn Tinh, Thủy Tinh đời mới

Bọn “sa tặc” dùng tàu hút cát sỏi “ăn” ruộng trồng màu ở bờ sông của nông dân. Chỉ cần 15 phút là “sa tặc” hút đầy ghe cát và nổ máy rút lui. Vì thế dòng sông khu vực này xưa chỉ rộng 40m, nay mở ra tới 120m, nhiều diện tích ruộng đất của nông dân nay thuộc quyền sở hữu của Hà Bá. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này