Tag Archives: cat giam ODA

Nhật quyết định cắt giảm ODA ngay năm nay

Nội các Nhật Bản hôm qua quyết định giảm nguồn vốn dành để viện trợ nước ngoài trong tài khóa 2011 từ 572,7 tỷ yen xuống còn 522,6 tỷ yen.
>Nhật cân nhắc cắt 20% ODA để tái thiết đất nước Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này