Tag Archives: cap giay chung nhan

Yên Mỹ làm rau VietGap

“Tham gia vào quy trình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP, nông dân Yên Mỹ đã có nhận thức đúng đắn hơn trong quy trình sản xuất RAT. Đó sẽ là thành công đầu tiên để chúng tôi có thể tiếp tục triển khai các hợp phần tiếp theo trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm rau Yên Mỹ.” Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá phiền hà

Đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (GCN), người dân kêu trời vì bị hành các kiểu. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Cà phê, Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này