Tag Archives: cap bach chong han

Cấp bách chống hạn, xâm mặn

Cấp bách chống hạn, xâm mặn.Không nên xuống giống lúa sớm trong tháng 10-2010, vì thời gian này lúa thu đông vào giai đoạn chín, sẽ có lượng rầy nâu di trú rất cao. Còn xuống giống muộn trong tháng 1-2011 sẽ có nguy cơ bị hạn vào cuối vụ. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này