Tag Archives: cantheo

Nên kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường

Tăng giá xăng dầu, tất nhiên là có gây khó khăn cho người dân nhưng cái lợi là buộc người dân, doanh nghiệp phải tiết kiệm; đổi mới máy móc, cách quản lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, giá xăng dầu nếu được vận hành theo cơ chế thị trường thì sẽ khiến toàn bộ nền kinh tế được cạnh tranh lành mạnh. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này