Tag Archives: canh chiet

Chiết bưởi cảnh

Cành bưởi chiết trồng trong chum hoặc trên chậu, ghép thêm quả, sau 1 năm đã có giá 500 – 700 nghìn đồng, lợi nhuận đạt 2 – 3 tỷ đồng/ha canh tác/năm.
Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?