Tag Archives: can

Vụ Vedan: không để xảy ra khiếu kiện khi trả tiền bồi thường

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại về kinh tế, môi trường do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Vedan gây ra trên lưu vực sông Thị Vải”…Vụ Vedan,không để khiếu kiện khi chi trả bồi thường cho dân Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này