Tag Archives: can bo ca nhân

Vụ quần áo cứu trợ thành giẻ lau xe Nghệ An: nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân vi phạm

Đề nghị tỉnh Nghệ An nghiêm túc kiểm điểm những cá nhân vi phạm, nhưng cũng phải xem xét một cách khách quan, toàn diện, nhìn đúng bản chất sự việc. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này