Tag Archives: cai tai

Lãi cao nhờ trồng bưởi theo VietGAP

Ông Đào Văn Minh, một nông dân trồng bưởi da xanh thuộc Tổ hợp tác bưởi da xanh Phú Thành cho biết, gia đình ông có 8 công đất trồng bưởi (5 công trồng chuyên canh và 3 công trồng xen canh) cũng được chứng nhận VietGAP trong đợt này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này