Tag Archives: Cach bao quan chuoi

Cách bảo quản chuối sau thu hoạch

Để kéo dài thời hạn bảo quản chuối tươi, trước hết phải có biện pháp phòng bệnh như sát trùng bằng các phương pháp vật lý, hóa học trước khi bảo quản dài ngày.l Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này