Tag Archives: ca tram ty

Hải Phòng, Quảng Ninh thu cả trăm tỷ

Hàu Thái Bình Dương không xâm hại thủy sản khác

Cùng với tôm thẻ chân trắng, Bộ Tài nguyên- Môi trường cho rằng hàu Thái Bình Dương (TBD) trở thành loài ngoại lai xâm hại. Vậy hàu TBD đang được ươm nuôi thế nào, cái giống “ngoại lai” này nó có khả năng phá hoại ra sao? Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?