Tag Archives: ca tra nghe

Sinh sản thành công cá tra nghệ

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học do ThS Vương Học Vinh (Trưởng bộ môn Thủy sản – Khoa Nông nghiệp – Tài nguyên thiên nhiên – Đại học An Giang) và nhóm cộng sự thực hiện. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này