Tag Archives: Ca phe Viet Nam

Cà phê Việt Nam, Sản lượng cao, chất lượng thấp

Sản lượng cà phê 2011-2012 của VN ước đạt trên 1,6 triệu tấn, xuất khẩu mức kỷ lục khoảng 1,5 triệu tấn so cùng kỳ 2011 tăng 23% về lượng và 24% về giá trị, nhưng chất lượng chưa được đánh giá cao. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này