Tag Archives: ca linh ‘mhai”

Cá linh “nhái”

Cá linh “nhái”“Những con cá linh này rất “hiền” và “điềm đạm”, chứ không như thói quen của cá linh là hay nhảy soi sói, chẳng chịu nằm yên. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?