Tag Archives: cửa kính xe khách

Tìm thấy 10 nạn nhân trong xe khách, 4 nạn nhân dưới sông

Đến 14 giờ 30 phút, công binh đã phá cửa kính xe khách vừa được trục vớt, đưa ra ngoài 10 nạn nhân. Cộng với bốn nạn nhân được vớt trước đó, đã có 14 nạn nhân được tìm thấy. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này