Tag Archives: cắt cáp và quấy rối

Trung Quốc cản trở hoạt động hợp lý của Việt Nam

Những hành động đơn phương gây căng thẳng của Trung Quốc ở biển Đông, nhất là đối với Việt Nam, tiếp tục chịu sự lên án từ nhiều phía. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này