Tag Archives: Buon vui cuu tro

Buồn vui cứu trợ

Hiện số lượng lớn hàng cứu trợ từ các tỉnh, đơn vị, nhà hảo tâm… hỗ trợ cho vùng lũ Phú Yên đều đang đem… nhập kho. Rồi phải chờ đến khi nước rút, chờ lập danh sách thiệt hại, chờ phân bổ, chờ chuyển hàng, chuyển tiền, chờ… mòn mỏi, dân mới được nhận quà cứu trợ. Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này