Tag Archives: bun do

Vật lộn giữa bùn đỏ

Không chỉ mất đồ đạc, tài sản, những gia đình là nạn nhân của cơn lũ bùn còn phải đối mặt với sự ô nhiễm của môi trường sống, của nguồn nước sinh hoạt cũng như mất đất sản xuất trong thời gian “hậu lũ”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này