Tag Archives: “Bon nha” ban

“Bốn nhà” bàn cây sắn

sắn (mì) đang là đối tượng được nhà nông ở nhiều địa phương đặc biệt quan tâm, mở rộng diện tích. Tại miền Đông Nam bộ, nơi có diện tích sắn khá lớn, một hội thảo được tổ chức theo mô hình liên kết bốn nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, nhà DN và nhà nông diễn ra ở “thủ phủ” cây sắn- tỉnh Tây Ninh để bàn tính việc nâng cao hiệu quả loại cây này. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , | Bình luận về bài viết này