Tag Archives: boi thuong

Vụ Vedan: không để xảy ra khiếu kiện khi trả tiền bồi thường

“Báo cáo đánh giá tác động môi trường và thiệt hại về kinh tế, môi trường do hành vi gây ô nhiễm của Công ty Vedan gây ra trên lưu vực sông Thị Vải”…Vụ Vedan,không để khiếu kiện khi chi trả bồi thường cho dân Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vedan bồi thường: Tiền chưa đến dân

Đã hơn ba tháng kể từ ngày Vedan chấp nhận yêu cầu của đại diện nông dân tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và TP.HCM, tiền bồi thường thiệt hại đợt 1 hơn 219 tỉ đồng vẫn chưa đến được tay người dân. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?