Tag Archives: bien phap khac phuc

Bệnh cháy lá trên cây chôm chôm

Xin các nhà khoa học giải đáp giùm hiện tượng cháy lá (rất nặng) trên cây chôm chôm rong riêng 1 năm tuổi. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?