Tag Archives: Bia dat hoang tin

“Thiên đường đen” ở trần thế

Bịa đặt hoang tin “Đức mẹ hiện hình” rồi tự phong “ Sứ điệp”, Y GYin với sự tiếp tay của một số “tín đồ” cốt cán đã dựng nên cái gọi là “đạo Hà Mòn”. Hơn 10 năm nay, “thiên đường đen” mà “đạo” này giăng mắc đã hiện nguyên hình với một hồ sơ đầy tội lỗi và đậm chất bi hài. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , , , , | Bình luận về bài viết này