Tag Archives: bao ve chu quyen bien dao

Tăng cường hoạt động giữ gìn an ninh trên biển

Diễn đàn lần này nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tự tôn dân tộc, một mặt định hướng khai thác hợp lý bảo vệ tài nguyên, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?