Tag Archives: ban tham canh

Trạng thái gia đình nuôi tôm sú có lời nhiều

Với diện tích trên3 ha anh đã chuyển sang nuôi tôm sú và bắt đầu nuôi thử nghiệm theo hình thức bán thâm canh. Tiếp tục đọc

| Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?