Tag Archives: Ba Trần Thị Ngỏ

Di tích Nhà trăm cột hai lần mất đất

Để bảo vệ di tích quốc gia này, cá nhân bà Ngỏ sẽ phải tự viết đơn kiện, thu thập chứng cứ, hồ sơ để kiện ra tòa. Như vậy, tiếng thơm có di tích cấp quốc gia Nhà trăm cột thì tỉnh hưởng, còn việc bảo vệ di tích thì cá nhân bà Ngỏ phải cáng đáng một mình! Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?