Tag Archives: bị áp đặt

Không để cá tra Việt Nam bị áp đặt vô lý

Mặc dù cá tra Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách đỏ, tuy nhiên từ năm 2009, cá tra đã dễ dàng bị đưa vào danh sách mới – danh sách các loài thủy sản “đang tiến tới chứng nhận nuôi bền vững” của WWF – bằng việc cam kết áp dụng ASC tới 50% diện tích vào năm 2015 của Việt Nam. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , , | Bình luận về bài viết này