Tag Archives: bạn đọc gửi gắm

Gửi người cán bộ ở Hương Đô…

Tình nghĩa của những người dân nghèo dành cho người đi cứu trợ hay nhà báo làm ta cảm động.Thế cán bộ xã Hương Đô chủ trương lấy tiền cứu trợ của người vùng lũ đã làm gì cho dân. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?