Tag Archives: ap dat gia?

Dân đang bị ngành điện áp đặt giá?

– “Để phương án tăng giá hợp lý, thuyết phục được người dân, ngành điện cần phải có giải trình rõ ràng”. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này