Tag Archives: anh Ngo Van Ri

Thành triệu phú nhờ… cá ngựa vằn

Ông đem kinh nghiệm nuôi cá ngựa vằn của mình giới thiệu cho tất cả bà con và mong muốn được nhân rộng, tạo điều kiện cho bà con tiếp cận cách làm giàu mới, ít rủi ro. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Giao thương, Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này