Tag Archives: an tap

Tăng cường quản lý… cá lau kính

cá lau kính,Cá ăn tạp, cạnh tranh thức ăn với các loài khác, sinh sản nhanh khi phát tán ra ngoài thủy vực tự nhiên gây mất cân bằng sinh thái. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , , , , | Bình luận về bài viết này

Nuôi dê thịt rất dễl

Theo Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, Nông dân có thể nuôi dê theo hình thức chăn thả hoặc nhốt chuồng. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , , , | Bình luận về bài viết này