Tag Archives: Ai con

Ai còn có thể tin “ông” nữa, “ông điện”?

Điện bất ngờ tăng giá 5% từ ngày 20.12.2011. Giá điện đã tăng 15,28% từ đầu năm đến 20.12.2011, với mức tăng 5% lần này khiến giá điện tăng hơn 21% (chính xác là 21,044%) trong năm nay. Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nông dân 24G | Thẻ , , , | Bình luận về bài viết này